Vem kan söka bidrag?

Ideella medlemsföreningar med huvudsyfte att stödja barn och unga med funktionsnedsättning eller kronisk sjukdom kan ansöka om bidrag från fonden.
Även ideella medlemsföreningar, eller med motsvarande icke vinstdriven organisationsform, som till exempel idrotts-/ridklubbar som arrangerar fritidsaktiviteter för barn och unga med funktionsnedsättning eller kronisk sjukdom och som har en samverkan med en funktionsnedsättningsförening är välkomna med ansökningar. I ansökan beskrivs hur samverkan sker.

Föreningar som ansöker om bidrag ska:

  • ha funnits i minst två år (fem år för ansökningar av tvååriga samarbetsavtal, se separata kriterier)
  • inneha ett organisationsnummer 
  • inneha ett plusgiro/bankgiro
     

Den som ansöker första gången ska till ansökan bifoga stadgar, senaste årsredovisning och en förteckning över styrelsens medlemmar.

Läs kriterier och instruktioner innan du skickar in din ansökan. 

Observera att Radiohjälpen inte har möjlighet att kontakta alla sökande för frågor och kompletteringar utan bereder i stort sett på befintligt material.