Sök Bidrag

Ung leende pojke sitter i rullstol i gymnastikhall

RBU Halland arrangerade handbollsträning under hösten 2018. Foto: Maria Norrman.

Bidrag till fritidsaktiviteter för barn och unga med funktionsnedsättning eller kronisk sjukdom

Kronprinsessan Victorias fond är ämnad för stöd till barn- och ungdomsaktiviteter.
Ansökningar ska främst gälla kostnader för medhjälpare vid fritidsaktiviteter för barn och unga med funktionsnedsättning eller kronisk sjukdom. Ideella medlemsföreningar eller föreningar med motsvarande icke vinstdriven organisationsform kan ansöka om bidrag.
Bidrag kan inte sökas till aktiviteter som redan har påbörjats innan beslut fattas.
 

Nationella aktiviteter och tvååriga samarbetsavtal

  • Nationella aktiviteter:
    Enstaka läger, träffar, resor med mera eller till terminsbunden verksamhet för nästkommande halvår. Maximalt fyra ansökningar per år kan göras och ska avse kostnader för medhjälpare till barn och unga med funktionsnedsättning eller kronisk sjukdom.
     
  • Ansökningar för tvååriga samarbetsavtal:
    Huvudsyftet ska vara att få fler barn och unga med funktionsnedsättning eller kronisk sjukdom att delta i fritidsaktiviteter. Radiohjälpen ser gärna att nya former prövas och byggs upp, gärna i samverkan med nya aktörer och att nya deltagare nås. Tvååriga samarbetsavtal avser huvudsakligen inte ansökningar för den löpande/ordinarie verksamheten, men sådan ansökan kan dock i undantagsfall beaktas, förutsatt att kriterierna uppfyllts.


Här kan du ansöka om bidrag i vårt elektroniska ansökningssystem. 

För att kunna ansöka behöver din dator ha någon av följande webbläsare: Google Chrome, Firefox, Safari eller Internet Explorer 11 eller senare. 
Observera att Radiohjälpen inte har möjlighet att kontakta alla sökande för kompletteringar och frågor utan bereder i stort sett på befintligt material.
Läs kriterier och instruktioner innan du skickar in din ansökan.