Hit går pengarna

Svenska Diabetesförbundets länsförening Västernorrland

 

Både inom- och utomhusaktiviteter för 20-talet barn på sommarläger i Ångermanland i augusti

Riksförbundet för döva, hörselskadade barn och barn med språkstörning, DHB

 

Sommarläger i Holsbybrunn för hela

Sveriges Dövas Ungdomsförbund

 

Uppskattat barnläger för 6-12-åringar med teckenspråkiga ledare. 
Varje år arrangerar SDUF läger

Synskadades Riksförbund

 

Myggbett, bad, vänskap, skratt, sol och så lite regn är de klassiska ingredienserna

Epilepsiföreningen Norra Skåne

 

Medhjälparna tar hand om barnen och ordnar aktiviteter som att åka med

Sturge Weber föreningen i Sverige

 

Läger i Umeå för diagnosbärare från hela landet och deras familjer