Om Kronprinsessan Victorias fond

Barn med funktionsnedsättning eller kronisk sjukdom har samma rätt till en aktiv fritid som alla andra barn i Sverige. Radiohjälpens insamling till Kronprinsessan Victorias fond möjliggör detta genom stöd vid bland annat lägerverksamhet, resor/utflykter och olika idrotter – aktiviteter som ofta kräver resurser för extra personal och anpassad utrustning. Syftet är att stödja aktiviteter som bland annat bidrar till en aktiv fritid, att bryta isolering, höja livskvalitén, stärka självkänslan och till att träffa nya vänner.

Fonden startade 1997 som Radiohjälpens Nationaldagsinsamling för Kronprinsessan Victorias fond, när Kronprinsessan Victoria tackade ja till att vara beskyddare för fonden. Fram till 2001 var insamlingsaktiviteterna koncentrerade till firandet av Nationaldagen på Skansen i Stockholm men från och med 2002 har fokus legat på firandet av Kronprinsessans födelsedag i Borgholm. Sedan starten och till och med 2018 har drygt 150 miljoner kronor samlats in.

Två gånger om året tas ansökningar emot i ett separat ansökningssystem. För enstaka aktiviteter kan sökande skicka in maximalt fyra ansökningar per år. Beviljade bidrag redovisas senast tre månader efter aktivitetens slut.